2017-​3-​17
Title
HSLF-FS 2017:16 Ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2009:6) om bedömninge­n av om en hälso- och sjukvårdså­tgärd kan utföras som egenvård
Publiceringsår
2017
Item number
2017-3-17
Antal sidor
2
Format
Häfte
Lagersaldo
49
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity