2017-​11-​2
Title
10 år med öppna jämförelse­r. Vård och omsorg om äldre. Jämförelse­r under åren 2007-2016
Publiceringsår
2017
Item number
2017-11-2
ISBN
978-91-7555-430-3
Antal sidor
40
Format
Limbindnin­g
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity