2017-​11-​11 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Stöd för socialtjän­sten i arbetet med att förebygga avhysninga­r
Publiceringsår
2017
Item number
2017-11-11
ISBN
978-91-7555-440-2
Antal sidor
45
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity