2017-​1-​26 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Instruktio­n för registreri­ng av ekonomiskt bistånd – För handläggar­e av och ansvariga för ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2017
Item number
2017-1-26
Antal sidor
36
Format
Rygghäftni­ng
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity