2017-​1-​26 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd – För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2017
Item number
2017-1-26
Antal sidor
36
Format
Rygghäftning
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity