2016-​9-​24
Title
HSLF-FS 2016:87 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsh­indrade, LSS;
Publiceringsår
2016
Item number
2016-9-24
Antal sidor
2
Format
Häfte
Lagersaldo
49
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity