2016-​6-​59
Title
Kvinnlig könsstympn­ing – ett stöd för hälso- och sjukvården­s arbete
Publiceringsår
2016
Item number
2016-6-59
ISBN
978-91-7555-392-4
Antal sidor
79
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity