2016-​6-​37 - Publikation Socialstyrelsen
2016-​6-​37 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer
Publiceringsår
2016
Item number
2016-6-37
Antal sidor
188
Format
Limbindning
138,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity