2016-​6-​26 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Individens behov i centrum - Behovsinriktat och systematiskt arbetsätt med dokumentation av individens behov utifrån ICF
Publiceringsår
2016
Item number
2016-6-26
ISBN
978-91-7555-390-0
Antal sidor
128
Format
Limbindning
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity