2016-​6-​2
Title
HSLF-FS 2016:48 Ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2005:21) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om stöd och service till vissa funktionsh­indrade
Publiceringsår
2016
Item number
2016-6-2
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
0
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity