2016-​3-​24
Title
HSLF-FS 2016:20 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
Publiceringsår
2016
Item number
2016-3-24
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
49
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity