2016-​3-​23
2016-​3-​23
Title
HSLF-FS 2016:19 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler
Publiceringsår
2016
Item number
2016-3-23
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
70,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity