2016-​1-​23 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Att förebygga tvångs- och begränsnin­gsåtgärder genom det systematis­ka kvalitetsa­rbetet
Publiceringsår
2016
Item number
2016-1-23
Antal sidor
8
Format
Klamrade blad
0,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity