2015-​4-​7 - Publikation Socialstyrelsen
Title
God vård av vuxna med könsdysfor­i – Nationellt kunskapsst­öd
Publiceringsår
2015
Item number
2015-4-7
ISBN
978-91-7555-306-1
Antal sidor
117
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity