2015-​4-​10 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, chefer och personal
Publiceringsår
2015
Item number
2015-4-10
ISBN
978-91-7555-307-8
Antal sidor
102
Format
Limbindnin­g
44,52 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity