2015-​3-​21
Title
Partnerkontakt: Säkerhetsarbete med våldsutsatta personer när våldsutövaren går i behandling – En studie av en försöksverksamhet
Publiceringsår
2015
Item number
2015-3-21
ISBN
978-91-7555-295-8
Antal sidor
56
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity