2015-​3-​14
Title
Att främja hbtq-personers lika rättighete­r och möjlighete­r – Förutsättn­ingar och exempel
Publiceringsår
2015
Item number
2015-3-14
ISBN
978-91-7555-291-0
Antal sidor
48
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity