2015-​1-​10 - Handläggning inom socialtjänsten
Title
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Publiceringsår
2015
Item number
2015-1-10
ISBN
978-91-7555-260-6
Antal sidor
516
Format
Bok
Lagersaldo
0
Info
Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.
375,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity