2015-​1-​10 - Publikation Socialstyrelsen
2015-​1-​10 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten
Publiceringsår
2015
Item number
2015-1-10
ISBN
978-91-7555-260-6
Antal sidor
516
Format
Bok
Lagersaldo
47
Info
Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.
375,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity