2014-​5-​19 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
Publiceringsår
2014
Item number
2014-5-19
Antal sidor
24
Format
Häfte
Lagersaldo
0
40,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity