2014-​3-​19 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2014:2 Socialstyr­elsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsn­edsättning
Publiceringsår
2014
Item number
2014-3-19
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
6
33,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity