2014-​3-​17
2014-​3-​17
Title
Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010 och 2013 – Kommunala enhetschefer om evidensbaserad praktik och användning av evidensbaserade metoder inom socialtjänstens verksamhetsområden
Publiceringsår
2014
Item number
2014-3-17
ISBN
978-91-7555-166-1
Antal sidor
33
Format
Rygghäftning
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity