2014-​2-​28
Title
Vård för papperslösa - Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd
Publiceringsår
2014
Item number
2014-2-28
ISBN
978-91-7555-161-6
Antal sidor
49
Format
Limbindning
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity