2014-​2-​28
Title
Vård för papperslös­a - Vård som inte kan anstå, dokumentat­ion och identifier­ing vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd
Publiceringsår
2014
Item number
2014-2-28
ISBN
978-91-7555-161-6
Antal sidor
49
Format
Limbindnin­g
90,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity