2013-​9-​1
Title
Samordnad vård och omsorg om de mest sjuka äldre – En redovisnin­g av arbetsläge­t hösten 2013
Publiceringsår
2013
Item number
2013-9-1
Antal sidor
53
Format
Limbindnin­g
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity