2013-​5-​9
Title
SOSFS 2013:19 Socialstyr­elsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2006:4) om yrkesmässi­g hygienisk verksamhet­;
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-9
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
48
21,94 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity