2013-​5-​28 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2013:16 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna och allmänna råden (SOSFS 2011:5) om lex Sarah
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-28
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
245
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity