2013-​5-​22
Title
SOSFS 2013:14 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-22
Antal sidor
16
Format
Häfte
Lagersaldo
50
39,96 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity