2013-​5-​21
2013-​5-​21
Title
SOSFS 2013:13 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler;
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-21
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
21,94 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity