2013-​5-​13
Title
SOSFS 2013:6 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintek­niska produkter i hälso- och sjukvården­;
Publiceringsår
2013
Item number
2013-5-13
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
49
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity