2013-​4-​5
Title
Barn med uppgivenhe­tssyndrom – En vägledning för personal inom socialtjän­st och hälso- och sjukvård
Publiceringsår
2013
Item number
2013-4-5
ISBN
978-91-7555-051-0
Antal sidor
76
Format
Limbindnin­g
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity