2013-​3-​13 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2013:1 Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2013
Item number
2013-3-13
Antal sidor
24
Format
Häfte
Lagersaldo
1
39,96 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity