2013-​12-​36
Title
Könsperspektiv i det försäkringsmedicinska beslutsstödet
Publiceringsår
2013
Item number
2013-12-36
ISBN
978-91-7555-131-9
Antal sidor
28
Format
Rygghäftning
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity