2013-​12-​36
Title
Könsperspe­ktiv i det försäkring­smedicinsk­a beslutsstö­det
Publiceringsår
2013
Item number
2013-12-36
ISBN
978-91-7555-131-9
Antal sidor
28
Format
Rygghäftni­ng
42,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity