2013-​10-​15
Title
SOSFS 2013:26 Socialstyrelsens kungörelse om ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd
Publiceringsår
2013
Item number
2013-10-15
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
22,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity