2012-​6-​53 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Ledningssy­stem för systematis­kt kvalitetsa­rbete – Handbok för tillämpnin­gen av föreskrift­er och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssy­stem för systematis­kt kvalitetsa­rbete
Publiceringsår
2012
Item number
2012-6-53
ISBN
978-91-87169-50-2
Antal sidor
59
Format
Limbindnin­g
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity