2012-​6-​53 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Publiceringsår
2012
Item number
2012-6-53
ISBN
978-91-87169-50-2
Antal sidor
59
Format
Limbindning
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity