2012-​6-​46
Title
SOSFS 2012:10 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2009:6) om bedömninge­n av om en hälso- och sjukvårdså­tgärd kan utföras som egenvård;
Publiceringsår
2012
Item number
2012-6-46
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
21,94 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity