2012-​5-​14 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2012:6 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS
Publiceringsår
2012
Item number
2012-5-14
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
46
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity