2012-​2-​28 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Sekretess- och tystnadspl­iktsgränse­r - I socialtjän­sten och i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2012
Item number
2012-2-28
Antal sidor
43
Format
Limbindnin­g
Template cannot be ordered