2012-​12-​24
Title
Vad tycker de äldre om äldreomsor­gen? – En rikstäckan­de undersökni­ng av äldres uppfattnin­g om kvaliteten i hemtjänst och äldreboend­en 2012
Publiceringsår
2012
Item number
2012-12-24
Antal sidor
85
Format
Limbindnin­g
89,99 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity