2012-​1-​22
Title
Vägledning om kunskapsom­råden för specialise­rade arbetsuppg­ifter inom äldreomsor­gen
Publiceringsår
2012
Item number
2012-1-22
ISBN
978-91-86885-92-2
Antal sidor
24
Format
Rygghäftni­ng
41,98 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity