2012-​1-​21
Title
SOSFS 2011:23 Socialstyr­elsens föreskrift­er om ändring i föreskrift­erna (SOSFS 2009:6) om bedömninge­n av om hälso- och sjukvårdså­tgärd kan utföras som egenvård
Publiceringsår
2012
Item number
2012-1-21
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
49
21,94 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity