2012-​1-​13
Title
SOSFS 2011:16 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.
Publiceringsår
2012
Item number
2012-1-13
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
50
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity