2011-​5-​23 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2011:5 Socialstyr­elsens föreskrift­er och allmänna råd om lex Sarah
Publiceringsår
2011
Item number
2011-5-23
Antal sidor
12
Format
Häfte
Lagersaldo
12
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity