2009-​10-​6
Title
SOSFS 2009:6 Socialstyr­elsens föreskrift­er om bedömninge­n av om en hälso- och sjukvårdså­tgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)
Publiceringsår
2009
Item number
2009-10-6
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
43
31,38 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity