2008-​10-​1
Title
SOSFS 2008:1 Socialstyr­elsens föreskrift­er om användning av medicintek­niska produkter i hälso- och sjukvården
Publiceringsår
2008
Item number
2008-10-1
Antal sidor
16
Format
Häfte
Lagersaldo
47
38,16 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity