2007-​10-​22
Title
SOSFS 2007:22 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Publiceringsår
2007
Item number
2007-10-22
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
20,78 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity