2006-​10-​19
Title
SOSFS 2006:19 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Publiceringsår
2006
Item number
2006-10-19
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
18
21,20 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity