2002-​10-​9 - Publikation Socialstyrelsen
Title
SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionsh­indrade, LSS
Publiceringsår
2002
Item number
2002-10-9
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
36
31,38 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity