2011-​11-​28
Title
SOSFS 2011:12 Socialstyr­elsens allmänna råd om grundlägga­nde kunskaper hos personal som arbetar i socialtjän­stens omsorg om äldre
Publiceringsår
2011
Item number
2011-11-28
Antal sidor
8
Format
Häfte
Lagersaldo
37
32,97 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity