2013-​12-​31 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjän­sten
Publiceringsår
2013
Item number
2013-12-31
ISBN
978-91-7555-130-2
Antal sidor
210
Format
Limbindnin­g
155,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity