2012-​1-​38
Title
Barn som avlidit med anledning av brott – dödsfallsu­tredningar 2010–2011
Publiceringsår
2012
Item number
2012-1-38
ISBN
978-91-87169-00-7
Antal sidor
25
Format
Rygghäftni­ng
41,98 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity