2010-​5-​3
Title
SOSFS 2010:1 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård;
Publiceringsår
2010
Item number
2010-5-3
Antal sidor
4
Format
Häfte
Lagersaldo
50
21,94 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity