2018-​12-​59 - Publikation Socialstyrelsen
Title
Nationella riktlinjer – Utvärderin­g 2018 – Vård vid stroke – Indikatore­r och underlag för bedömninga­r
Publiceringsår
2018
Item number
2018-12-59
Antal sidor
130
Format
Limbindnin­g
117,00 kr for 1 pcs incl. VAT
Quantity